Image Alt

Mantelzorger aan het woord….

Mantelzorger aan het woord….

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg is in samenwerking met de gemeente Hardenberg gestart met de campagne ‘In Hardenberg helpen we elkaar’. De meeste inwoners doen gelukkig graag iets (kleins) voor een ander. Een speciale groep betreft de mensen die langere tijd voor een hulpbehoevende naaste zorgen, de mantelzorgers. Wat is mantelzorg en wat betekent het om mantelzorger te zijn in de praktijk?

Het thema ‘mantelzorg’ staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Iedereen heeft wel een bepaald beeld bij de term ‘mantelzorg’. De ene persoon ziet een warme deken van aandacht en toewijding voor zich, terwijl de ander de jas van mogelijke verplichtingen liever niet aantrekt. Om duidelijk te maken wat het begrip ‘mantelzorg’ inhoudt, eerst maar even een definitie: mantelzorg betekent de zorg voor langere tijd voor een naaste die chronisch ziek is, een (psychische) beperking heeft of hulpbehoevend is, dat kan een partner, kind, familielid, vriend of kennis zijn. Voorop staat dat er een persoonlijke band bestaat tussen de mantelzorger en de hulpvrager. Door deze persoonlijke band wordt mantelzorg vaak door de omgeving als vanzelfsprekend gezien. Mantelzorg gaat verder dan gebruikelijk is aan bijstand en kan bestaan uit huishoudelijke hulp of administratieve taken. Veel mantelzorgers voeren ook zorgtaken, zoals hulp bij persoonlijke verzorging, uit.

Leven overhoop

Frony de Weerd (60) uit Hardenberg is sinds een jaar mantelzorger voor haar echtgenoot Jan. Dit heeft haar leven behoorlijk overhoop gehaald. Ze vertelt: ‘De avond na de afscheidsreceptie ter gelegenheid van zijn pensionering, kreeg Jan een zware epileptische aanval. Hij heeft op het randje van de dood gelegen. We hadden het geluk dat de neuroloog in het ziekenhuis, die deze avond toevallig inviel, de symptomen herkende. Jan bleek een virus onder de leden te hebben die in zijn hersenen schade aanrichtte. De officiële diagnose was herpes symplex encefalitis.’ Van een man die nog druk bezig was met zijn sociale leven en vrijwilligerswerk binnen de kerk, veranderde de aandoening Jan in iemand met geheugen- en spraakproblemen waardoor er voortdurend nabijheid en zorg nodig was. Jan ging vanuit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum Vogellanden en Frony nam meteen contact op met InteraktContour, die gespecialiseerde zorg biedt aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel: ‘Ik werk zelf in de zorg als ambulant coach bij de Baalderborg Groep waardoor ik wel een beetje de weg weet in zorgland. Ik kan me voorstellen dat voor mensen die niet uit de zorg komen, het best wel lastig is om de juiste hulp in te roepen. De begeleider van InteraktContour praat niet alleen met Jan maar is er ook voor mij om nieuwe balans in mijn leven te vinden. Die gesprekken zijn enorm waardevol.’Frony de Weerd

Geen eigen keuze

Nagenoeg alle Nederlanders zullen nu of in de toekomst met mantelzorg te maken krijgen. We worden met z’n allen steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Bovendien is professionele zorg, mede door het personeelstekort, niet altijd op korte termijn beschikbaar. Mantelzorg is altijd vrijwillig, dat betekent dat een naaste geen mantelzorg kan eisen, maar vaak is het voor de mantelzorger geen eigen keuze om zorg aan een naaste te verlenen. Die eigen keuze is ook hetgeen mantelzorg onderscheid van vrijwilligerswerk dat wel een overwogen beslissing van iemand is om te gaan doen. Een mantelzorger kan niet zomaar stoppen met de zorgtaken waar een vrijwilliger dat wel kan. De mantelzorger is een belangrijke schakel in het zorgnetwerk rond hulpbehoevende personen. Dat merkt ook Frony die sinds haar echtgenoot weer thuis woont, de zorg grotendeels alleen op zich neemt: ‘Jan gaat twee keer per week voor verdere revalidatie naar Clara Feyoena Heem en krijgt daar een keer per week een half uur fysiotherapie en een keer een half uur ergotherapie. Jan mag nog niet autorijden waardoor ik met hem mee ga. Omdat hij zoveel vergeet, vind ik het moeilijk om hem alleen thuis te laten, ook maar voor eventjes, en die constante zorg valt mij wel zwaar. Als mantelzorger moet je denken voor twee en dat is moeilijk.’

Werkende mantelzorgers

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving, door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Veel mantelzorgers hebben zorgtaken naast een betaalde functie of opleiding. De verwachting is dat in de toekomst meer zorgtaken bij werkenden terechtkomen. Er zijn regelingen waar werkende mantelzorgers gebruik van kunnen maken om zorgtaken te verrichten. Omdat mantelzorg soms veel tijd kost, hangt het combineren van werk en mantelzorg ook af van de flexibiliteit van de werkgever. Frony heeft goede afspraken kunnen maken met haar werkgever, iets waar ze erg blij mee is; ‘De bedrijfsarts en de teamleider dachten heel goed mee. Ik kon eerst aanspraak maken op calamiteitenverlof en maak nu gebruik van de ziektewet. Ik probeer met een paar uurtjes per week weer langzaam terug te keren naar mijn werkplek, maar het is lastig om afstand te nemen van de zorgtaken.’

Kwaliteit van leven

Het leven van een mantelzorger verandert door de zorgtaken voor een langere periode en vaak definitief. Frony erkent dat: ‘Ik heb heimwee naar hoe ons leven was. Onze kwaliteit van leven is nu beperkter omdat Jan veel minder kan doen. De artsen kunnen ook niet aangeven in hoeverre Jan nog zal herstellen. Het is de afgelopen maanden al iets beter geworden. Als we een boodschap gaan doen, spreek ik met Jan af dat hij zelf naar de winkel fietst en ik wacht hem daar dan op. Helemaal alleen gaat nog niet, dan is hij bij de winkel vergeten wat hij daar kwam doen.’ Met alle taken die op het bordje van een mantelzorger liggen, ligt overbelasting op de loer. Het is zaak om dan op tijd aan de bel te trekken en ondersteuning te zoeken.

Ondersteuning

Frony heeft veel aan de begeleiding door InteraktContour en is daarnaast dankbaar voor alle steun van haar drie zoons, verdere familie en vrienden: ‘Met alles wat de afgelopen maanden op mijn schouders terecht is gekomen, was ik zonder deze steun uit ons netwerk allang omgevallen. Het was eerst moeilijk om hulp te accepteren omdat je het liever zelf wilt doen en het lastig is om er vrede mee te hebben dat dat niet meer kan. Van hulp in en om huis, meerijden, een praatje, zomaar wat eten brengen of een boeket bloemen: we hebben veel liefde en steun ervaren.’ Frony gaat bovendien zelf actief op zoek naar ondersteuning, zo heeft ze op Facebook een lotgenotengroep gevonden en wil ze zich ook aanmelden voor praatgroepen in Hardenberg: ‘Erover praten met lotgenoten helpt goed om alles te verwerken’. Niet alle mantelzorgers hebben een uitgebreid netwerk om in te schakelen als ze hulp nodig hebben. Voor deze mensen heeft gemeente Hardenberg verschillende ondersteuningsmogelijkheden: van financiële regelingen tot praktische ondersteuning.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning? Bel de coördinator van het Mantelzorgnetwerk Hardenberg op 06-120 297 83 of mail naar info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl