Centrum voor Levensvragen Overijssel

 

Centrum voor Levensvragen Overijssel 

Levensvragen komen meestal naar boven als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis. Bijvoorbeeld als iemand te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, of bij verlies van werk, van een partner of verlies van gezondheid. Levensvragen kunnen ook alledaagse vragen zijn als: Wat maakt de dag de moeite waard? Waar doe ik het voor? Het zijn vragen waarop niet altijd meteen een antwoord te vinden is.

Via het Centrum voor Levensvragen kunt u in contact komen met een van onze geestelijk verzorgers. Dankzij een subsidieregeling kan het Centrum kosteloos vijf gesprekken aanbieden aan mensen die vallen binnen de doelgroep: iedereen boven de 50 jaar en daarnaast iedereen die zich in de palliatieve fase bevindt, of naaste is van iemand in de laatste levensfase. Heeft u zingevings- en levensvragen, dan kan het goed zijn om professionele ondersteuning en begeleiding in te schakelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Marieke Sportel, email: m.j.sportel@careketens.nl of 06- 12 28 45 92