Image Alt

Over Mantelzorgnetwerk Hardenberg

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg wil mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als mantelzorger kunt je hier terecht met al je vragen. Het contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. We bieden informatie of kunnen met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie.

Aangesloten organisaties

Bij het Mantelzorgnetwerk Hardenberg zijn organisaties aangesloten die iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisaties hebben in hun werk oog en oor voor mantelzorgers, zijn flexibel in de samenwerking en bieden indien nodig maatwerkoplossingen. Ze staan open voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren. Zij zijn bereid mede verantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk.

Alle organisaties waarnaar we op deze website verwijzen hebben mantelzorgers iets te bieden. Niet alle organisaties zijn bij het Mantelzorgnetwerk aangesloten.

Inzet van vrijwilligers

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg biedt podium voor het werven van mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor iemand in hun omgeving. Zij kunnen immers de zorglast van mantelzorgers verlichten. Het mantelzorgnetwerk registreert en bemiddelt niet zelf maar verwijst door naar organisaties die hierin actief zijn.

Missie en Visie

Geïnteresseerd in de achterliggende misse en visie van het Mantelzorgnetwerk Hardenberg? bekijk hier

Geïnteresseerd in de resultaten over 2020? bekijk hier