Image Alt

Ondersteuning door vrijwilligers

Als mantelzorger kun je ondersteund worden door vrijwilligers. Dit kan je helpen in het voorkomen van overbelasting. Vrijwilligers kunnen taken van jou overnemen.

De vrijwilligersorganisaties werven zorgvrijwilligers. Wanneer jij jouw ondersteuningsvraag bij hen neerlegt, zoeken zij voor jou een passende zorgvrijwilliger. Als er na de kennismaking een klik is met elkaar kan de vrijwilliger ingezet worden. De vrijwilligersorganisaties zorgen ervoor dat de zorgvrijwilligers door kennis en vaardigheden hun taak goed kunnen uitvoeren.

Heb je behoefte aan ondersteuning door een zorgvrijwilliger dan kun je hiervoor contact opnemen met:

Ook mensen die zich graag op vrijwillige basis in willen zetten voor mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij  De Stuw.