Image Alt

Lichamelijke / motorische beperking

Iemand met een lichamelijke of motorische handicap ondervindt door een probleem aan zijn lichaamsdelen en wordt daardoor gehinderd in zijn handelingen en/of bewegingen. De handicap kan ontstaan doordat lichaamsdelen niet volgroeid of beschadigd zijn (fysieke afwijkingen) of doordat de lichamelijke functies verstoord zijn (functionele afwijkingen).

Fysieke afwijkingen van lichaamsdelen

Een handicap kan worden veroorzaakt door fysieke afwijkingen van lichaamsdelen. Voorbeelden hiervan zijn:

Functionele afwijkingen

Wanneer de ledematen intact zijn, maar door aantasting van de zenuwen of spieren het lichaam niet normaal functioneert, spreken we van functionele afwijkingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Vereniging van mensen met een lichamelijke beperking

De BOSK dé organisatie van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. Een warme club van krachtige mensen die weten wat het is om te leven met een fysieke beperking. Mensen die het maximale uit hun leven willen halen.