Image Alt

Dementie

Mijn man is de laatste tijd erg vergeetachtig. Zou het dementie zijn? Ik heb de diagnose dementie gekregen, wat nu? Mijn moeder heeft dementie, hoe werkt het als ze niet meer zelf kan beslissen? Waar moet ik aankloppen voor hulp? Wat als thuis wonen niet meer gaat?

Wat is dementie?
Dementie is een situatie waarbij er achteruitgang van het denkvermogen en verandering in het gedrag optreedt. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen geheugenstoornissen voor. Er kunnen o.a. ook problemen zijn met taal, uitvoeren van handelingen, rekenen en het besef van tijd. Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit passiviteit of initiatiefverlies, maar ook kan er bijvoorbeeld onrust, agressie en ontremming optreden. Er wordt pas over dementie gesproken als de klachten zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijkse leven beïnvloeden.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn de Ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie.