Image Alt

Mantelzorgwaardering

Gemeente Hardenberg heeft grote waardering voor mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde. Daarom biedt de gemeente jaarlijks alle mantelzorgers een vorm van mantelzorgwaardering aan.

In 2018 ging het om een cadeaubon van € 100. Mantelzorgers kunnen zich hiervoor jaarlijks aanmelden bij de gemeente, meestal in het najaar. Het is nog niet bekend in welke vorm de Gemeente Hardenberg in 2019 haar waardering voor mantelzorgers zal uiten. Zodra hier meer over bekend is, melden wij dit op onze website. U kunt ook informatie vinden op de website van de Gemeente Hardenberg.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week zorg verleent aan een inwoner van Hardenberg.

Een mantelzorger is een familielid, vriend, partner of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn/haar naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten elkaar geven.