Image Alt

Mantelzorgwaardering

Gemeente Hardenberg heeft grote waardering voor mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde. Daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren alle mantelzorgers een vorm van mantelzorgwaardering aangeboden.

Ieder jaar neemt de gemeente een besluit of en hoe zij de waardering voor mantelzorgers vorm gaat geven. Mantelzorgers kunnen zich hiervoor jaarlijks aanmelden bij de gemeente, meestal in het najaar. Zodra hier meer over bekend is, melden wij dit op onze website. U kunt ook informatie vinden op de website van de Gemeente Hardenberg.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week zorg verleent aan een inwoner van Hardenberg.

Een mantelzorger is een familielid, vriend, partner of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn/haar naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten elkaar geven.