Image Alt

Mantelzorgers

Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. Je bent mantelzorger als je iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen vanwege de emotionele band die ze hebben met degene die zorg nodig heeft.

Mantelzorger word je meestal niet bewust. Zeker bij (plotselinge) ziekte, bijvoorbeeld van je kind, partner of ouder, vind je het logisch om de zorg te geven. Het begint met kleine zorgtaken, maar het wordt vaak steeds meer. Door deze zorg is er soms minder of geen professionele thuiszorg nodig.

Mantelzorg kan o.a. bestaan uit:

  • begeleiding
  • toezicht en gezelschap houden
  • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
  • hulp bij persoonlijke verzorging, zoals aankleden
  • vervoer naar ziekenhuis en arts

Mantelzorgsituaties kunnen erg van elkaar verschillen. Mantelzorger zijn voor een oudere met fysieke beperkingen is wezenlijk anders dan voor iemand met psychische problemen of een jongere met verslavingsproblematiek. Bovendien komt het vaak voor dat mantelzorgers voor meerdere personen mantelzorger zijn. Of dat ze zelf ook mantelzorg nodig hebben. Dit kan voor complexe mantelzorgsituaties zorgen.

Sommige mensen willen liever geen mantelzorger genoemd worden. Het verlenen van mantelzorg voelt zo vanzelfsprekend. Toch kun je als mantelzorger ervoor kiezen om op bepaalde aspecten van de zorg ondersteuning van anderen in te zetten. Je kunt hierbij denken aan de Thuiszorg, ondersteuning van een mantelzorgconsulent voor een luisterend oor en het meedenken in de zorgsituatie, een vrijwilliger, dagbesteding enz.