Image Alt

Respijtzorg

Delen van de zorg

Wanneer jouw mantelzorgtaken tijdelijk overgenomen worden door een professional of vrijwilliger dan heet dat respijtzorg.

Mantelzorg is intensief, zeker als je dat combineert met een baan of je gezin. Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Tijd nemen voor jezelf, ontspanning is daarbij belangrijk. Als mantelzorger neem je al gauw veel zorgtaken op je. Het is belangrijk om de zorg te delen, zodat je de zorg goed kunt combineren met je andere bezigheden.

Als je voor langere tijd mantelzorger bent, dan is het aan te raden om ook regelmatig even een pauze voor jezelf te nemen.

Per direct hulp nodig?

Zoek je per direct vervangende zorg? Omdat je er even helemaal doorheen zit? Of omdat je bijvoorbeeld ziek bent en de zorg direct moet overdragen?

Voor contactgegevens van deze organisaties ga naar de Mantelzorg Hulpzoeker op deze website.

Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen bieden ook crisisopvang. De huisarts, Samen Doen of mantelzorgconsulent kunnen je ondersteunen bij het regelen hiervan.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg met anderen te delen. Dit kan met mensen in je omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Dit kan incidenteel of structureel bij jou thuis of buitenshuis. Welke zorg je kiest hangt af van de wensen en behoeften van jou en/of degene voor wie je zorgt. Voor bepaalde vormen van zorg zijn indicaties mogelijk en soms vergoedt je zorgverzekeraar ook een deel. Lastige keuzes waarbij de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg of Samen Doen je kunnen ondersteunen.

Delen van zorg met je mensen in je omgeving

Mensen in je omgeving willen en kunnen vaak meer voor je betekenen dan je denkt. Maar het begint wel met het zichtbaar en bespreekbaar maken. Kom je niet meer aan andere dingen toe of heb je het gevoel dat je in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in je sociale netwerk zijn die je kunnen helpen. Er bestaan diverse apps die je kunnen helpen bij het organiseren van deze steun. Kijk hier verschillende apps.

Delen van zorg met vrijwilligers

Hardenberg telt veel vrijwilligers. Zij kunnen je helpen bij de zorg en ondersteuning van je naaste. Respijtzorg door vrijwilligers kent drie varianten:

  • Respijtzorg gedurende bijvoorbeeld een dagdeel en/of gedurende een aangesloten periode. Bij het zoeken naar deze vorm van vrijwillige ondersteuning kan het Steunpunt Mantelzorg u helpen. Ook kunt u terecht bij De Stuw.
  • Gespecialiseerde respijtzorg voor palliatieve en terminale zorgfase kunt u terecht bij Evenmens.
  • Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat. Voor deze vorm van ondersteuning kunt u terecht bij Handen-in-Huis
Respijtzorg door professionals

Respijtzorg door professionals kan zowel in een instelling als bij je thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn: dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten moet je regelen met de Gemeente omdat deze worden betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning).

Valt de zorgvrager onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dan loopt de aanvraag voor respijtzorg via het Zorgkantoor. Dan is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Kijk op deze website voor informatie over persoonsgebonden budget.

Wie betaalt voor respijtzorg?

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, dan kun je die mogelijk vergoed krijgen vanuit de:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de WMO. In dat geval kun je respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een abonnementsbijdrage van €19 per maand (prijspeil 2020).

Wet langdurige zorg

ls de zorgvrager zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ondersteuning worden aangevraagd. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

Jeugdwet

Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij je gemeente.

Zorgverzekeraar van u of van de hulpvrager

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken bij het overzicht van vergoedingen van uw zorgverzekeraar.