Image Alt

Organisaties

Ondersteuning voor mantelzorgers

In de gemeente Hardenberg zijn diverse organisaties actief die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Hun activiteiten kunnen jou steunen in jouw rol als mantelzorger. Daardoor kan jij die waardevolle rol volhouden.

Het kan gaan om ondersteuning door een mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar, het leveren van respijtzorg of het organiseren van lotgenotencontact. Ook zijn er voorzieningen die jou op andere manieren ontlasten. Zo kan bijvoorbeeld dagbesteding voor de zorgvrager ondersteunend werken voor mantelzorgers.

Kijk voor alle organisaties op de site bij de Mantelzorg Hulpzoeker

Aangesloten organisaties

Alle organisaties waarnaar we op deze website verwijzen hebben mantelzorgers iets te bieden. Niet al deze organisaties zijn bij het Mantelzorgnetwerk aangesloten. Aangesloten organisaties zijn organisaties die:

  • In hun werk aandacht hebben voor mantelzorgers
  • Flexibel willen zijn in de samenwerking met mantelzorgers en indien nodig maatwerkoplossingen bieden
  • Open staan voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren
  • Bereid zijn mede verantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk

In de ‘hulpzoeker’ zijn deze organisaties herkenbaar weergegeven. Ook vindt u ze onderaan de ‘homepage’.