Image Alt

Ondersteuningsmogelijkheden

Voor mantelzorgers bestaan er diverse ondersteuningsmogelijkheden. Dit kan per leeftijd en situatie verschillen. Mantelzorg taken verrichten kan mooi zijn, maar soms ook zwaar. Je wilt graag de zorg vol blijven houden. Daarom is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Schroom niet om gebruik te maken van de volgende mogelijkheden:

Coördinator mantelzorgnetwerk

Soms weet je als mantelzorger eigenlijk niet meer zo goed wat je wil. Of je komt er niet uit welke ondersteuning bij jou past. Je hebt al zoveel aan je hoofd en krijgt er geen grip meer op. Dan kan een gesprek met de coördinator mantelzorgnetwerk een eerste stap zijn. Het is een verkennend gesprek waarin je samen met de coördinator de situatie op hoofdlijnen in kaart brengt en op zoek gaat naar mogelijkheden van ondersteuning. Het is belangrijk dat je hierin samen voor het concrete vervolg blijft zorgen.

 

Je wilt een verkennend gesprek over jouw mantelzorgsituatie met de Coördinator van het Mantelzorgnetwerk?

Neem contact op:

Tel: 06-12029783

Email:Info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl

Mantelzorgconsulenten

De mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg ondersteunen de mantelzorger door het geven van informatie en advies. Heb je vragen over je taak als mantelzorger in de thuissituatie, hoe je dit kunt verlichten, hoe je even tijd voor je zelf kunt hebben? Of wat de mogelijkheden zijn op het terrein van voorzieningen, financiën, huisvesting of inzet van een vrijwilliger? De mantelzorgconsulenten helpen, ondersteunen en adviseren je graag bij het organiseren van de zorg en hulpverlening voor diegene waarvoor je zorgt. Daarnaast denken zij ook mee hoe je als mantelzorger je eigen grenzen kan bewaken en je eigen leven kan combineren zonder aan jezelf voorbij te lopen.

Ondersteuning op maat

Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning op maat. De mantelzorgconsulenten kijken naar de individuele situatie van elke mantelzorger en sluiten daar hun begeleiding op aan. Door het op maat ondersteunen van mantelzorgers zorgen zij ervoor dat jij op je eigen wijze kan zorgen voor je naaste, hier voldoening uit haalt en dit vol kan blijven houden. Samen met jou maken ze de verbinding tussen de formele en informele zorg.

Aan de hulp van een mantelzorgconsulent zijn geen kosten verbonden.

 

Je wenst ondersteuning van een mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg.

Neem contact op:

Tel: 0570 518185

Email:info@carinova.nl 

Website: https://www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl/gemeente-ommen

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger werk uit handen nemen als het gaat om het regelen van zaken op het gebied van zorg en welzijn. De mantelzorgmakelaar helpt je in het doolhof van ingewikkelde formulieren en lastige procedures. Al deze taken kosten je vaak veel tijd en energie. De mantelzorgmakelaar kan de regeltaken van je overnemen zodat je zelf meer rust en overzicht krijgt. De regie blijft bij jou! De mantelzorgmakelaar biedt deze ondersteuning tijdelijk totdat de zaken geregeld zijn. Waar nodig werkt de mantelzorgmakelaar samen met andere hulpverleners.

De mantelzorgmakelaar wordt veelal betaald uit de aanvullende zorgverzekering. Veel mantelzorgmakelaars werken als ZZP-er en zijn ook particulier in te huren. Een overzicht van de mantelzorgmakelaars in jouw omgeving vind je via de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Je wilt ondersteuning van een mantelzorgmakelaar. Zoek een mantelzorgmakelaar via onderstaande link.

Website:https://www.bmzm.nl/

Samen Doen

In onze gemeente zijn wijkteams van Samen Doen actief. Zij hebben niet alleen aandacht voor de probleemsituatie maar ook voor de rol van de mantelzorger. Zij kunnen je helpen met vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. Je kunt terecht met vragen over jezelf, of iemand waarvoor je zorgt. Daarnaast kun je ook signalen kwijt over iemand uit je omgeving. De contactpersonen van Samen Doen zoeken samen met jou naar ondersteuning die dichtbij is, in de buurt of wijk. Zo kan hulp makkelijk en snel beschikbaar zijn als het nodig is.

Je wilt graag contact met iemand van het Samen Doen team.

Neem contact op:

Tel: 14 0523

Email: samendoen@hardenberg.nl

Clientondersteuner

Degene voor wie jij als mantelzorger zorgt, heeft bij het aanvragen van hulp of zorg sinds 2015 recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wil je thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicaptenvervoerskaart? Heeft degene voor wie je zorgt hulp nodig bij gesprekken, bijvoorbeeld met de gemeente? In al deze gevallen heb je recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gemeente betaalt de kosten van deze ondersteuner, die opkomt voor de belangen van de zorgvrager.

 

Je wilt graag een onafhankelijk cliëntondersteuner? In Overijssel kun je daarvoor terecht bij Zorgbelang Overijssel.

Website: Zorgbelang Overijssel

Casemanager dementie

Degene voor wie jij als mantelzorger zorgt, heeft dementie. Dit is een ingrijpende ziekte ook voor partners en kinderen maar je staat er niet alleen voor.

Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en zo goed mogelijke in de eigen omgeving blijven wonen. Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). De hulp kan al starten vanaf het zogenaamde ‘niet pluis’- gevoel, dus ook als er nog geen diagnose is gesteld.

Je wilt graag meer informatie over een casemanager dementie? Hiervoor is er een telefonisch spreekuur van Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen, elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer (038) 42 42 010

Particuliere initiatieven

Steeds langer in je eigen huis blijven wonen: dat is wat iedereen graag wil. Op oudere leeftijd is het prettig om daarbij hulp te hebben, maar niet iedereen heeft een mantelzorger of komt in aanmerking voor gesubsidieerde thuiszorg. Deze particuliere organisaties bieden dan uitkomst. Bij hen kan je tegen betaling  persoonlijke hulp inhuren. Je betaalt deze hulp uit eigen financiële middelen of vanuit een persoonsgebonden budget.

In onze gemeente zijn werkzaam:

Nannys & Grannys: Hulp Met Gevoel

Zorgmies regio Zwolle

Carinova

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging thuis gaat over zingevings- en levensvragen. Alledaagse vragen die ieder mens zich weleens stelt. Deze vragen komen vaak naar voren als er iets bijzonders plaatsvindt, bij mooie en minder mooie gebeurtenissen.

Niemand hoeft met deze vragen te blijven zitten want geestelijke verzorging wordt zowel in een instelling als ziekenhuis of verpleeghuis geboden en kan ook thuis geboden worden. Er is steeds meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie. Meer mensen blijven namelijk thuiswonen ook als ze oud worden en/of ziek zijn. Vanuit het Ministerie is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging thuis.

Geestelijke verzorging thuis is bedoeld voor kinderen en volwassenen in de palliatieve fase en hun naasten. Ook alle mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen kunnen thuis geestelijke verzorging krijgen. Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Geestelijke verzorging thuis wordt geboden via Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en regio Noordoost Overijssel.

Telefoon: 06 – 12 28 45 92