Welkom bij hèt netwerk voor mantelzorgers in de gemeente Hardenberg

Als mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het mantelzorgnetwerk probeert antwoorden te geven. We helpen je bij het vinden van de weg naar mensen en organisaties die je kunnen ondersteunen in jouw belangrijke rol.

Ik ben mantelzorger

Je verricht zorgtaken voor iemand uit je naaste omgeving, bijvoorbeeld aan je ouders, je kind, een vriend of andere relatie.

Je wilt mantelzorgers helpen

Jij wilt graag iets voor een ander betekenen.

Aanmelden organisatie

Jouw organisatie kan iets betekenen voor mantelzorgers.

In de gemeente Hardenberg zijn diverse organisaties actief die ondersteuning kunnen bieden aan mantelzorgers. Hun activiteiten kunnen je steunen in jouw rol als mantelzorger, zodat jij die waardevolle rol kan volhouden.

– Mantelzorg nieuws –

Mantelzorg thema’s

Respijtzorg

Wanneer jouw mantelzorgtaken tijdelijk overgenomen worden door een professional of vrijwilliger.

Werk en Mantelzorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan?

Ziektebeelden

Als mantelzorger zorg je voor iemand die ziek is of een beperking heeft.

Lotgenoten contact

Soms wil je als mantelzorger even je verhaal kwijt bij mensen die jouw situatie begrijpen.

Mantelzorgwaardering

De Gemeente Hardenberg biedt jaarlijks alle mantelzorgers een vorm van waardering aan.

Vergoedingen en regelingen

Als mantelzorger kun je in sommige gevallen aanspraak maken op een aantal vergoedingen.

– Aangesloten organisaties –

Evenmens – informele zorg voor elkaar
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Evenmens is een zelfstandige, onafhankelijke en laagdrempelige organisatie met een goede naam bij mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en stagiairs. Tevens is Evenmens een betrouwbare partner voor de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS, die als opdrachtgever fungeren. Door nauwe samenwerking met de zorg- of Wmo loketten en lokale welzijns- en zorgorganisaties wordt invulling gegeven aan in de Wmo genoemde basisfuncties zorgvrijwilligerswerk en mantelzorg en het verbinden van vraag en aanbod. De preventieve werkwijze die Evenmens hanteert leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Evenmens – informele zorg voor elkaar
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Evenmens is een zelfstandige, onafhankelijke en laagdrempelige organisatie met een goede naam bij mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en stagiairs. Tevens is Evenmens een betrouwbare partner voor de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS, die als opdrachtgever fungeren. Door nauwe samenwerking met de zorg- of Wmo loketten en lokale welzijns- en zorgorganisaties wordt invulling gegeven aan in de Wmo genoemde basisfuncties zorgvrijwilligerswerk en mantelzorg en het verbinden van vraag en aanbod. De preventieve werkwijze die Evenmens hanteert leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Evenmens – informele zorg voor elkaar
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Evenmens is een zelfstandige, onafhankelijke en laagdrempelige organisatie met een goede naam bij mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en stagiairs. Tevens is Evenmens een betrouwbare partner voor de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS, die als opdrachtgever fungeren. Door nauwe samenwerking met de zorg- of Wmo loketten en lokale welzijns- en zorgorganisaties wordt invulling gegeven aan in de Wmo genoemde basisfuncties zorgvrijwilligerswerk en mantelzorg en het verbinden van vraag en aanbod. De preventieve werkwijze die Evenmens hanteert leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.