Stichting Evenmens

Stichting Evenmens – informele zorg voor elkaar
Stichting Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Stichting Evenmens richt zich in de gemeente Ommen op de inzet van zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen mantelzorgers ontlasten door diverse taken over te nemen. De zorgvrijwilligers van Stichting Evenmens worden opgeleid en volgen diverse trainingen om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

De taken die de vrijwilligers onder andere op zich nemen zijn:

  • boodschappen doen
  • gezelschap houden
  • vervoer naar ziekenhuis/arts
  • oppas, zodat de mantelzorger even weg kan
  • enz….

Tevens heeft Stichting Evenmens gespecialiseerde zorgvrijwilligers, die ingezet kunnen worden bij een palliatieve of terminale fase van de zorgvrager.

Mocht je een vrijwilliger in willen zetten in je zorgsituatie, dan kun je contact opnemen met Stichting Evenmens.

Constantijnstraat 32A, 7442 ME Nijverdal
0548 63 88 30