Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen

Dit netwerk biedt informatie over het hele proces bij dementie. Het geeft advies en begeleiding aan de thuiswonende persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Casemanagers van het netwerk kunnen de zorg regelen voor de dementerende. Het dementie netwerk en de casemanagers dementie zijn een vast aanspreekpunt voor de thuiswonende persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger(s).

Heeft u vragen over het netwerk dementie dan kunt u contact leggen met de coördinator van het netwerk dementie Gerdien Wubbeling.

Email: g.wubbeling@careketens.nl

Telefoon:06-13325243