Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning (SPTO)

Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal (SPTO)
Als stichting bieden zij ondersteuning aan ongeneeslijk (palliatief, terminaal) zieken in het Vechtdal en hun naasten, om als daar behoefte aan is, het thuis sterven mogelijk te maken. Hierin staat de kwaliteit van leven voorop. Mensen bepalen zelf waar voor hen dit ‘thuis’ is en met wie, en hoe zij het proces van de laatste levensfase willen aangaan. Zo willen zij u en uw naasten zo goed mogelijk helpen, met vertrouwde gezichten in een veilige omgeving. De inzet van ondersteuning is altijd volgend op het ziekteproces en keuzes van de zieke zelf en hun naasten. Vechtdal breed zoeken zij hierin steeds naar passende samenwerkingsvormen en oplossingen.

Adres: Nering Bögelstraat 62, 7731 EM Ommen
E-mail: info@sptovechtdal.nl
E-mail coördinator: coordinator@sptovechtdal.nl
Telefoon coördinator: 06-51939573

Nering Bögelstraat 62, 7731 EM Ommen
06-51939573