’t Rechthoes, kleinschalige zorginstellling

’t Rechthoes – kleinschalige zorginstelling

’t Rechthoes is een kleinschalige zorginstelling die 24 uurs zorg, dagbesteding en ambulante begeleiding biedt binnen de gemeente Hardenberg. De doelgroep die wij zorg verlenen, heterogene groep, heeft vaak een sociale en/of verstandelijke beperking. Ook kunnen zij zich niet of moeilijk conformeren aan de geldende normen en waarden binnen de maatschappij. Het doel van ’t Rechthoes is om ervoor te zorgen dat de volwassenen (18+) het vertrouwen krijgen in zichzelf. Wij bieden hen structuur in vertrouwen met respect en vrijheid vooropgesteld. Daardoor kunnen de cliënten stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms gedeeltelijk) in eigen handen nemen.

Dagbesteding

Het doel van ’t Rechthoes is om te zorgen dat de deelnemers een zinvolle dagindeling hebben om zo structuur te krijgen in hun leven. En binnen de dagbesteding te leren hoe ze eventueel uit kunnen stromen naar werk en/of scholing. Via onze begeleiding willen wij hen structuur, vertrouwen, respect en veiligheid bieden. Daarmee proberen wij hen het vertrouwen in de zorgverlening en de maatschappij weer terug te geven. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

Wij bieden diverse activiteiten aan om de dag plezierig en zinvol in te vullen voor onze cliënten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klussen in en rondom de locaties en creatieve activiteiten met verschillende materialen. Deze activiteiten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de zorgvraag/wensen van de cliënt.

Wonen

Binnen de gemeente Hardenberg bieden wij op twee locaties beschermd wonen. Dit zijn landelijke plekken waar rust en ruimte kenmerkend zijn. Er is een beschikbaarheid van 7 x 24 uur professionele zorg en ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en sociaal functioneren, het voorkomen van verwaarlozing, het voorkomen van maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Het uitgangspunt is ontwikkeling naar zelfstandig wonen.

Bezoek / Postadres

Bruchterbeekweg 28

7696 BA Brucht

tel. 0523-30 09 33

Sairien Pol 06 - 253 642 52