Zorgboerdereitje

Op een landelijk gelegen plek in Schuinesloot biedt het Zorgboerdereitje een kleinschalige woonvorm waar we met ons team een woonplek en zorg kunnen bieden aan zes cliënten. We richten ons op cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen en/of een stoornis in het autistisch spectrum in de leeftijd vanaf 18 jaar.  Daarbij zorgen we voor een veilige plek en creëren een duidelijke en vertrouwde omgeving.  Ons doel is om u als cliënt en de mantelzorg te “ontlasten” en te ondersteunen waar het nodig is. In de zorgverlening stellen we de wensen en de inspraak van u als cliënt centraal waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de mens.

Wanneer cliënten het leuk vinden om in meer of mindere mate betrokken te worden bij de werkzaamheden op de boerderij, zullen we samen naar passende werkzaamheden zoeken. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat dit voor de cliënt moet leiden tot een zinvolle dagbesteding.  We zorgen dat de cliënt een positieve ervaring beleeft waardoor zijn of haar zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde wordt vergroot.