Image Alt

Anders leven en zorgen

ouder met kind

Anders leven en zorgen

Door een stijgende zorgvraag, rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten en mantelzorgers, is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, pleit voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Een van de adviezen is dat een betere samenwerking tussen de zorgprofessional en de mantelzorger een stap in de goede richting is. Lees meer in het rapport Anders leven en zorgen.