Image Alt

Hulpmiddelen houden als naaste naar Wlz-zorginstelling verhuist

rolstoel

Hulpmiddelen houden als naaste naar Wlz-zorginstelling verhuist

Als de naaste van een mantelzorger verhuist naar een Wlz-zorginstelling, dan is het fijn als hulpmiddelen (zoals tilliften en douchezitjes) in huis blijven, voor als de naaste komt logeren. Minister Conny Helder wil dat mogelijk maken.

Het gaat om hulpmiddelen die vanuit de Wmo of de Zorgverzekeringswet (ZvW) worden betaald en niet meegenomen kunnen worden uit de zorginstelling, zoals een rolstoel. De naaste moet minimaal 18 dagen per jaar thuis logeren.

Nu al mogelijk
De verwachte ingangsdatum is 1 oktober. Maar het is nu al mogelijk om Wmo-voorzieningen te behouden als iemands naaste naar een Wlz-voorziening verhuist.

Hoe werkt dit?
• Stuur een mail naar praktijkvragenLZ@minvws.nl, met daarin de gegevens van de cliënt, eventuele vertegenwoordiger, contactpersoon bij de gemeente en toestemming om informatie te delen.
• Het ministerie stuurt de betreffende gemeente per e-mail een verzoek om de hulpmiddelen voor die cliënt te blijven financieren totdat het zorgkantoor de verantwoordelijkheid overneemt.
Heb je hier vragen over? Dan kun je terecht bij praktijkvragenLZ@minvws.nl