Image Alt

Meerkosten

geld

Meerkosten

Mantelzorger hebben vaak extra uitgaven. Denk aan reis- en vervoerskosten, kosten voor extra kinderopvang, telefoonkosten of geld dat je uitgeeft voor extra wasmiddel. Hiervoor gebruikt de belastingdienst het woord ‘meerkosten’.

Meerkosten kun je als mantelzorger niet van de belasting aftrekken. Maar degene waar je voor zorgt, kan dat soms wel. Onder meerkosten vallen de extra kosten die iemand met een chronische ziekte of beperking heeft. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Jouw zorgvrager kan wellicht een deel van deze meerkosten terugkrijgen van de belastingdienst. Hij/zij kan die dan met de mantelzorger delen. Wil je meer weten over meerkosten? Kijk dan op de website Meerkosten van de Belastingdienst.