Image Alt

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Jonge mantelzorgers in het zonnetje gezet!

Deze eerste week van juni was het weer ‘de week van de jonge mantelzorger’. Juist in Corona tijden hebben zij het lastiger en ook de ontspannende activiteiten vanuit het Steunpunt Mantelzorg kunnen niet doorgaan. Daarom is er in de gemeente Hardenberg speciale aandacht voor hen. Mantelzorgconsulent Rinie van de Hoek overhandigde een tasje met daarin een bon voor een ijsje en een strandbal. In Hardenberg werd ze daarbij geholpen door wethouder Gitta Luiten. Zo werden de jonge mantelzorgers even in het zonnetje gezet.

Een nieuwe zorgstandaard dementie 2020

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. Je leest in deze publieksversie van de zorgstandaard wat je mag verwachten van hulpverleners. Je leest ook wat je zelf kunt doen.

De zorgstandaard beschrijft 10 voorwaarden voor goede dementiezorg.

  1. Tijdige en duidelijke informatie
  2. Klachten serieus nemen
  3. Snelle en juiste diagnose
  4. Respect in de omgang
  5. Recht op een Casemanager dementie, in uw regio te vinden via
  6. Actief kunnen blijven
  7. Praten over de toekomst
  8. Hulp, zorg en persoonlijk zorgleefplan
  9. Hulp voor de mantelzorger
  10. Als het thuis (even) niet meer gaat

Voor meer informatie over de zorgstandaard: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/publieksversie-zorgstandaard-dementie.pdf

In onze regio zijn de volgende casemanagers dementie actief:

Beter Thuis Wonen:  Nienke Gerrits, n.gerrits@beter-thuis-wonen.nl , 06 100 454 54

Carinova: Roelie Casemier, r.cazemier@carinova.nl  , 06 531 784 31

Buurtzorg: Anouk Bouma, anoukbouma@buurtzorgnederland.com , 06 102 498 83

Saxenburgh thuis: Karin Schoonewille, CMdementie@sxb.nl , 06 306 983 90

l

Hart voor levensvragen, geestelijke verzorging                                             

In verband met het Coronavirus kunnen bij cliënten, patiënten en hun mantelzorgers levensvragen opkomen door angst om ziek te worden, door isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, of in deze tijd door herinneringen aan de oorlog.

Meestal kunt je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs) gemeenschap. Wat als dat netwerk ontbreekt, het niet de juiste plek is of dat het nu niet mogelijk is om je hiermee te verbinden? Dan kan je met levensvragen terecht bij Geestelijke Verzorging Thuis regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel, ‘Hart voor levensvragen’.

Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning door te luisteren. Zij zijn professionele geestelijk verzorgers verbonden met diverse ervaringen, speciale kennisgebieden en verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo is er altijd een geestelijk verzorger die aansluit bij de vraag en behoefte.

Bereikbaarheid

Geestelijke verzorging Thuis regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op nummer 06-122 84 592.

Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt zo spoedig mogelijk contact op.

Voorlopig zullen de gesprekken telefonisch plaatsvinden, bij uitzondering van crisissituatie.

Deze informatie is ook te vinden op https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/ijsselvechtennoordoostoverijssel/De-Netwerken/Nieuws/beschikbaarheid-geestelijk-verzorgers-tijdens-corona-crisis

 

Dagbesteding en Corona, creatieve oplossingen

De afgelopen tijd hebben veel aanbieders van dagbesteding op een andere manier invulling aan de dagbesteding of -opvang gegeven. Ook zijn locaties van dagbesteding vanaf 12 maart 2020 fysiek gesloten of deels open gebleven. Dit alles heeft een grote impact voor cliënten en mantelzorgers. Cliënten missen hun dagritme, structuur, een zinvolle daginvulling, de ontmoeting van anderen en veel plezier. Mantelzorgers hebben niet even de handen vrij en voor hen loopt de druk van de dagelijkse zorg op. Gelukkig zijn de Corona maatregelen langzaamaan versoepeld. Dagbestedingen kijken wat ze hiermee kunnen dus volg welke mogelijkheden er ontstaan bij jouw dagbesteding.

De richtlijnen van het RIVM schrijven niet voor dat dagbesteding en – opvang in fysieke vorm geheel moeten worden stopgezet. Onder voorwaarden is het mogelijk om in een (kleine) groep bijeen te komen. Iedere aanbieder moet het bijeenbrengen van kwetsbare mensen, met daarbij eventuele risico’s van besmetting, goed afwegen. De overheid geeft hiervoor richtlijnen.

Ga naar de richtlijn https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang

Intussen wordt iedereen creatief in het bedenken van alternatieven voor daginvulling.

Hierbij een link naar Movisie met een overzicht van tips en ideeën voor dagbestedingsactiviteiten tijdens de Corona crisis:

https://www.movisie.nl/artikel/tips-ideeen-dagbestedingsactiviteiten-tijdens-coronacrisis

 

Contact met Mantelzorgnetwerk Hardenberg

Voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek kun je altijd contact opnemen met de coördinator van het Mantelzorgnetwerk: Willemien Tuin telefoon 06 -120 297 83 of per mail info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl. Mantelzorgers en organisaties die bij het Mantelzorgnetwerk geregistreerd staan ontvangen deze nieuwsbrief. Registreren kan via de website: www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten.