Image Alt

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

In deze tijd van het Coronavirus komt er veel op ons af en dat gaat ook zeker aan de Mantelzorgers niet voorbij. Hoeveel mantelzorgers ervaren juist nu een extra druk, nu de hulp voor elkaar minder vorm kan krijgen en de dagbestedingen en tehuizen op slot zitten. Schrijnende gevallen kom ik dagelijks tegen. Als coördinator van het Mantelzorgnetwerk kan ik er juist nu voor u zijn. Bel dus gerust wanneer u met vragen zit of hulp nodig heeft. Langskomen wordt lastig maar telefonisch valt er heel wat te regelen.

Mantelzorgnetwerk meer in beeld

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg krijgt steeds meer vorm en inhoud. Op de achtergrond zijn we bezig diverse zaken op beleidsniveau op orde te krijgen. Hiervan hopen we in het najaar verslag te doen. Daarnaast zijn we druk bezig met het zichtbaar maken van het netwerk. De afgelopen periode zijn er diverse presentaties gegeven over het Mantelzorgnetwerk bij verenigingen en organisaties. Dit zullen we in de toekomst blijven doen om zo steeds meer mantelzorgers te bereiken. De komende maanden ligt dit stil vanwege de maatregelen i.v.m. Corona problematiek. We proberen wel digitaal in beeld te zijn.

Nu ook op Facebook

Begin dit jaar hebben we een facebook pagina gestart. Hierop vermelden we elke week de laatste nieuwtjes en ook zullen we er voor mantelzorgers interessante informatie op zetten. Volg ons daarom ook op Facebook. Onze website wordt inmiddels ook goed bezocht en we zien dat mensen geholpen worden door de informatie die hierop te vinden is.

Hulpvragen

Hulpvragen komen binnen en het is mooi om te zien dat het netwerk goed ingezet kan worden bij het oplossen van deze vragen. Veelal kunnen we de we verwijzen naar concrete mogelijkheden van ondersteuning. Vaak is persoonlijke begeleiding van de  Mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg een uitkomst, soms dagbesteding voor de zorgvrager of een vrijwilliger voor vervoer.

Publiciteit in Magazine Ommen Hardenberg

Vorige week is er een artikel gepubliceerd in het Magazine Ommen Hardenberg dat huis aan huis verspreid wordt. Tineke van der Linde is geïnterviewd over haar situatie als mantelzorger. Vanuit het Mantelzorgnetwerk gaven wij informatie over wat wij kunnen betekenen. Zo werken we aan de bekendheid van het Mantelzorgnetwerk en de mogelijkheden van ondersteuning voor mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering onder de loep

Eind vorig jaar reikte de Gemeente Hardenberg aan ruimt 1400 mantelzorgers de Mantelzorgwaardering uit. Vanuit het Mantelzorgnetwerk waren we erbij en konden we informatie geven. Onlangs nodigde de Gemeente de coördinator van het Mantelzorgnetwerk uit om samen met een vertegenwoordiger van de Participatieraad de Mantelzorgwaardering te evalueren. Naast  positieve ervaringen hebben we ook tips meegegeven voor dit jaar bijvoorbeeld over afhaalmogelijkheden per woonkern.

Wilt u op de hoogte gehouden worden of en wanneer u zich hiervoor kunt aanmelden? Registreer u dan bij het netwerk via de website.

Netwerkbijeenkomsten

Het Mantelzorgnetwerk wil regelmatig bijeenkomsten houden met mantelzorgers en organisaties. Zo praten we met elkaar over mantelzorg. Wat hebben mantelzorgers nodig en hoe kunnen we dat bieden. Ook zorgen we ervoor dat we elkaar weten te vinden, mantelzorgers de organisaties en organisaties elkaar. Door een nauwere samenwerking hopen we dat de lijntjes korter worden en de hulp sneller en dichterbij wordt gerealiseerd.

Dit jaar staat het houden van netwerkbijeenkomsten onder druk door de maatregelen rondom het Corona virus. We hopen dat we voor de zomer nog een bijeenkomst kunnen houden voor organisaties en na de zomer een gezamenlijke bijeenkomst van mantelzorgers met professionals van organisaties.

Aangesloten mantelzorgers en organisaties

Op dit moment zijn er 30 mantelzorgers en 16 organisaties aangesloten bij het netwerk.

Contact

Voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek kunt u altijd contact opnemen met de coördinator van het Mantelzorgnetwerk Willemien Tuin telefoon 06 -120 297 83 of per mail info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u dan aan via de website: www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten die vanuit het netwerk worden georganiseerd.