Image Alt

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Zorgladder voor mantelzorg

Corona en de bijbehorende maatregelen heeft veel invloed op mantelzorgers in hun thuissituatie. Vanuit het ministerie van VWS is in samenwerking met diverse organisaties een handvat geboden voor gemeenten en professionals. Ze hebben de richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht met als uitgangspunt continuïteit van zorg en ondersteuning. Onderdeel van deze richtlijn is de Zorgladder mantelzorg.

Deze Zorgladder bestaat uit vijf treden waarmee getoetst kan worden of de geboden hulp en ondersteuning nog voldoende is. Per trede kun je vlot zien welke partijen er eventueel bij betrokken moeten worden. De 5 treden zijn:

 1. 1. Mantelzorg en het eigen netwerk

Deze stap wordt gezet bij een hulpvraag als ‘ik kan mijn eigen boodschappen niet meer doen’. Vaak wordt dan in de directe omgeving hulp gevonden

 1. Informele ondersteuning

Middels zorgvrijwilligers of buurtinitiatieven kan een extra vorm van ondersteuning geboden worden. Dit kan in de gemeente Hardenberg het initiatief ‘Goed voor elkaar’. Dit is een speciale bereikbaarheidsdienst voor inwoners die praktische hulp kunnen gebruiken, een praatje willen maken of hun hulp aan willen bieden. 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-22.00 uur

Telefonisch: 0523-267478

Whatsapp: 06-13 28 67 96

Mail: goedvoorelkaar@destuw.nl

 1. Wmo hulp

Deze hulp wordt normaliter geboden vanuit de gemeente of zorg- en welzijnsorganisaties en is in verband met de coronamaatregelen nog wel eens stop gezet. Van belang is wel om in de gaten te houden dat mensen nog goed genoeg geholpen worden. Denk aan het wegvallen van huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Veelal kan hier op een alternatieve manier vorm aan worden gegeven. In Hardenberg is daar Samen Doen voor te benaderen.

 1. Verpleging en verzorging

Inzetten hiervan is een kwestie van maatwerk waarbij samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ziekenhuis en de zorgaanbieders van groot belang is. Deze zorg wordt vaak aangevuld met de (informele) zorg vanuit de eerder genoemde stappen

 1. Crisisopvang en tijdelijk verblijf elders

Meestal gaat het bij deze stap over Wmo spoed of logeerzorg. Bijvoorbeeld als een mantelzorger een operatie moet ondergaan of door Corona niet meer voor de zorgvrager kan zorgen. In de gemeente Hardenberg werkt Samen Doen hierin samen met huisarts, wijkverpleegkundige en het Steunpunt Mantelzorg.

Meer informatie over de Zorgladder is te vinden via https://www.movisie.nl/artikel/coronacrisis-hoe-ondersteunen-we-mantelzorgers-thuissituatie

 

Landelijke initiatieven in coronatijden

Naast lokale initiatieven, zijn er ook landelijke initiatieven die opgezet zijn. In enkele gevallen vinden mensen het niet prettig om lokaal hulp te vragen. In dat geval is het fijn om te kunnen verwijzen naar deze landelijke mogelijkheden. We noemen er enkele:

Speciale telefoonlijnen bereikbaar voor vragen of een luisterend oor:

 • De Luisterlijn (0900-0767). 7 dagen per week, 24 uur lang.
 • De ANBO (0348-466666). 7 dagen per week van 9 tot 12 uur.
 • Het Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Maandag t/m vrijdag van 9 tot 21 uur en zaterdag tussen 10 en 16 uur.
 • De Mantelzorglijn (030-7606055). Werkdagen van 9 tot 16 uur.
 • Alzheimer Telefoon (0800-5088). 7 dagen per week van 9 tot 23 uur.

Vraag en aanbod

 • www.NLvoorElkaar.nl/coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek.
 • #NietAlleen een samenwerking van PKN, Kerk in actie, EO en talloze andere (lokale) partijen.

Amusement

 • Focuscura organiseert samen met een aantal organisaties de nationale thuisbingo. Het spel wordt online gespeeld en na de bingo wordt er met deelnemers contact opgenomen door een vrijwilliger voor een praatje. Zie www.denationalethuisbingo.nl
 • Via de www.onlinebibliotheek.nl is het mogelijk om als lid gebruik te maken van een groot aantal e-books en luisterboeken.
 • De Zonnebloem heeft een webpagina met allerlei leuke tips en ideeën om thuis te doen, zoals knutselideeën, online spelletjes, gratis boekabonnementen etc. Zie www.zonnebloem.nl/thuis

Kunst, muziek en cultuur

 • Het Rijksmuseum organiseert een virutele tour langs achttien meesterwerken in de Eregalerij. Zie www.rijksmuseum.nl/nl/thuis

 

Contact

Voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek kun je altijd contact opnemen met de coördinator van het Mantelzorgnetwerk: Willemien Tuin telefoon 06 -120 297 83 of per mail info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl. Mantelzorgers en organisaties die bij het Mantelzorgnetwerk geregistreerd staan ontvangen deze nieuwsbrief. Registreren kan via de website: www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten.