Image Alt

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Waardering voor mantelzorgers: vanaf 9 oktober a.s. aanmelden!

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten blijven onderhouden met hun eigen omgeving. Als mantelzorger komt er veel op je af. Het kost tijd en energie om de zorg en ondersteuning af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. In tijden van Corona vraagt dit alles nog meer van mantelzorgers.
De gemeente Hardenberg uit hiervoor haar waardering aan mantelzorgers door het uitreiken
van de cadeaubon. Het werkt alsvolgt:
Stap 1:
Van 9 oktober tot 9 november kunnen mantelzorgers zich aanmelden of aangemeld worden via het formulier op de website van gemeente Hardenberg.
Stap 2:
In de week van 10 november ontvangen aangemelde mantelzorgers een brief met daarin de toekenning van de cadeaubon en informatie over hoe de uitreiking zal plaatsvinden.
Stap 3:
Uitreiking van de cadeaubon. Hoe, dat weten we nu nog niet in verband met mogelijk wijzigende Coronaregels. De brief die je ontvangt, zal hierover de nodige informatie geven. Ben je zelf mantelzorger of ken je mantelzorgers meldt jezelf en/of die ander dan aan voor de Mantelzorgwaardering. Aan professionals van zorg- en welzijnsorganisatie vragen we deze informatie door te geven aan de mantelzorgers die jullie tegenkomen in jullie werk.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ om 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland in de schijnwerpers te zetten. Mantelzorgers uit de gemeente Hardenberg kunnen op leuke workshops volgen in Zaal Mulder in Hardenberg. Van 14.30 uur tot 17.00 uur of van 19.30 uur tot 22.00 uur. Het middag- en avondprogramma zijn hetzelfde en bieden volop ontspanning en voor elk wat wils. Jij komt toch ook?! De workshops zijn gratis en opgeven voor de middag of avond is noodzakelijk. Dit kan bij de organisatoren van het Steunpunt Mantelzorg Carinova:
Anita Norden, a.norden@carinova.nl of. 06 – 230 57 541
Rinie van de Hoek, r.vandehoek@carinova.nl of 06 – 307 32 933.

Landelijke actie MantelzorgNL: Verras met een kaartje
Kent je een mantelzorger die wel even in de schijnwerpers mag staan? Stuur dan bijvoorbeeld een gratis kaartje via MantelzorgNL en Greetz.
Klik voor het versturen en andere informatie op: www.dagvandemantelzorg.nl

Het Mantelzorgnetwerk in tijden van aanhoudende Corona
Je kunt als mantelzorger gewoon contact met ons op blijven nemen met vragen en voor ondersteuning. Ook doen dus! We blijven telefonisch, via whatsapp en per mail voor jou bereikbaar. Beeldbellen blijkt in de praktijk een goede aanvulling hierop. Met het persoonlijk ontmoeten zijn we terughoudend. Als het niet beslist nodig is dan doen we dat niet. We willen mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen niet onnodig risico’s laten lopen. Waar bezoek thuis toch meerwaarde heeft, schakelen we liever direct de mensen in die in jouw
thuissituatie iets kunnen betekenen.
Netwerken voor betere ondersteuning
Daarnaast wil het Mantelzorgnetwerk met mantelzorgers, professionals en vrijwilligers werken aan het verbeteren van ondersteuning van mantelzorgers. Maar hoe ga je samenwerken zonder ontmoeting? Hoe zorg je voor verbinding tussen organisaties? Grote netwerkbijeenkomsten zijn te risicovol, daar staat niemand op te wachten. We hebben hierover nagedacht maar wanneer jij goede ideeën hierover hebt dan houden we ons natuurlijk aanbevolen.
Voorlopig zullen we ons beperken tot 1-op-1 netwerkcontacten en ontmoeting in kleine groepen binnen de Coronaregels. Maar ook hier geldt, alleen persoonlijk contact als het meerwaarde heeft. Zoveel mogelijk zullen we beeldbellen en digitaal overleggen via bijvoorbeeld Teams.
Daarnaast willen we korte webinars gaan organiseren voor professionals en mantelzorgers waarbij we uitgaan van een informatief deel dat gevolgd wordt door een interactief deel. Hier kan de basis gelegd worden voor eventuele ontmoeting 1-op-1 of in een kleinere groep bijvoorbeeld om nader kennis te maken of een thema concreet uit te werken.
Verder willen we mantelzorgers, vrijwilligers en professionals beter bereiken via social media. We zijn al te vinden op facebook en later volgen Instagram en we onderzoeken of en hoe we met filmpjes op YouTube mantelzorgers kunnen bereiken.

Onderzoek GGD: de impact van de Coronacrisis op mantelzorgers
In augustus bleek uit het onderzoek van de GGD in onze regio dat de zorgzwaarte voor mantelzorgers tijdens de Coronacrisis is toegenomen:
✓ Altijd maar aanstaan is zwaar
✓ Verdriet om geen of beperkte bezoekmogelijkheden
✓ Schuldgevoelens en impact op naaste
✓ Zorgen en angsten voor Corona
✓ Behoefte aan lotgenotencontact
Voor meer informatie zie ook de factsheet van de GGD: