Image Alt

Tips voor vroegsignalering van overbelaste mantelzorgers

Tips voor vroegsignalering van overbelaste mantelzorgers

Vroegsignalering van overbelaste mantelzorgers was het thema van de Netwerkbijeenkomst die het Mantelzorgnetwerk Hardenberg op 15 november organiseerde. Ruim 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder is mantelzorger. Dit zijn meer dan 5 miljoen mantelzorgers. Dit aantal stijgt want we moeten met minder mensen voor steeds meer mensen zorgen. Overbelasting ligt dan ook op de loer, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook belangrijk om tijdig de signalen van overbelasting te herkennen. Hieronder enkele tips die uit de netwerkbijeenkomst naar voren kwamen. 

Tips
De eerste stap bij vroegsignalering van overbelaste mantelzorgers is het bespreekbaar maken van mantelzorg. Maar hoe doe je dat? Tijdens de presentatie en het netwerkmoment, kwamen hiervoor diverse tips voorbij zoals: begin met vragen hoe het met de mantelzorger gaat en geef hem/haar de tijd om het verhaal te doen. Een van de mantelzorgers vulde daarop aan: ‘vraag wat iemand nodig heeft om de zorg vol te houden’. Een andere mantelzorger gaf aan: ‘maak een hulpaanbod concreet, dus niet: kan ik je helpen? Maar, kan ik je helpen met de afwas?’ Een andere tip: zoek eventueel een ingang via een andere weg, bijvoorbeeld: ik zie dat vaat zich behoorlijk opstapelt. Kun je het nog aan? Vraag ook altijd naar het netwerk van de mantelzorger en in hoeverre deze inzetbaar is voor ondersteuning.

Een ander punt is dat mantelzorgers het soms moeilijk vinden om de zorg los te laten en aan een ander over te dragen. Een van de professionals gaf hierbij de tip: Laat mantelzorgers eens mee gaan naar bijvoorbeeld de dagbesteding. Door te zien dat de dierbare in goede handen is, is het makkelijker om los te laten. Meer tips lees je in de factsheet: ‘21803-01_MZNL_Factsheet_Overbelaste_Mantelzorgers‘.